Op 1-2-2018 is Alita gedekt door Djairo.

Begin april verwachtten we een nestje.

 

 

Geplande dekking begin februari 2018  

                           

 

 

Alita Izarra van de Binnenvoort (Alita) 

en

Cézan Djairo van ‘t Frouwkes hof (Djairo)